Predavanja i vježbe iz kolegija Linearna algebra 2 odvijaju se tijekom ljetnog semestra.

Predavanja

 profesortermin predavanjatermin konzultacija
prof. dr. sc. Boris Širola ponedjeljak, 11-13 (F08)pon 13-15, A308/III

Vježbe

 asistenttermin vježbi  termin konzultacija    
doc. dr. sc. Slaven Kožić srijeda, 8-10 (A001, MO)srijeda, 10-11 i petak, 9-10 
(207, MO)

Iz ovog kolegija se ne održavaju demonstrature.