Prvi kolokvij iz Lin. algebre 1, petak 08. prosinca 2023.

Prvi kolokvij održat će se u petak 8. 12. 2023., u vremenu od 16:30 do 18:30. Raspored studenata po predavaonicama bit će oglašen na ovoj web stranici najkasnije 24 sata prije početka pisanja kolokvija.

Studenti moraju doći najkasnije u 16:20 ispred predavaonice u kojoj im je određeno pisanje kolokvija, kako bi bili na vrijeme raspoređeni na svoja mjesta. Sa sobom treba obvezno donijeti neki identifikacijski dokument, jer inače neće biti moguće pisati kolokvij. Isto tako svaki student mora donijeti sa sobom dovoljan broj čistih papira formata A4 za pisanje. Prilikom pisanja dozvoljeno je sa sobom imati samo pribor za pisanje i brisanje te eventualno piće i hranu. Nikakvi elektronički uređaji nisu dozvoljeni, uključujući tzv. ‘pametne satove’.

Ukoliko student iz bilo kojeg razloga neće prisustvovati pisanju prvog kolokvija, mora o tome obavijestiti emailom prof. Širolu (sirola@math.hr) najkasnije do 16:00 dana 6. 12. 2023. (srijeda).