Raspored studenata po predavaonicama za 2. kolokvij

Kako je bilo već najavljeno, drugi kolokvij iz Lin. algebre 1 bit će u petak 9. veljače s početkom u 16:30. Raspored studenata po predavaonicama je isti kao što je bio i za 1. kolokvij. Dakle:

studenti s prezimenima od A do J: predavaonica 006 (prizemlje MO)

studenti s prezimenima K do Pe: predavaonica 110 (prvi kat MO)

studenti s prezimenima Pr do Ž: predavaonica 201 (drugi kat MO)

Studenti obvezno moraju doći u predavonicu u koju su raspoređeni, i to najkasnije 10 minuta prije početka pisanja kolokvija. Sa sobom treba obvezno donijeti neki identifikacijski dokument te dovoljan broj čistih papira formata A4 za pisanje. Ništa osim pribora za pisanje i brisanje, te eventualno pića i grickalica, nije dozvoljeno imati uz sebe tijekom pisanja. To se posebno odnosi na sve vrste elektroničkih uređaja; posebno tzv. ‘pametnih telefona i satova’.