Dodatak 8. predavanju (29.11.2021.)

Kako je bilo i najavljeno na zadnjem predavanju od 29.11.2021., ovdje dajemo pdf dokument u kojemu su detaljno dokazane dvije tvrdnje o računanju dimenzija određenih vektorskih prostora. Prva od njih govori kako se računa dimenzija kvocijentnog prostora V/W, ako je W potprstor od V i znamo dimenzije od V i od W. Druga tvrdnja govori kako povezati dimenzije sume U+W, dvaju potprostora U i W nekog većeg prostora V, s njihovim dimenzijama i dimenzijom njihovog presjeka.