Pdf materijal za predavanje 25.04.2022

Kako je bilo i najavljeno na zadnjem kontaktnom predavanju 11. travnja, u ponedjeljak 25. travnja neće biti kontaktnog predavanja. Namjesto toga ovdje je priložen detaljno napisan pdf materijal koji pokriva materiju predviđenu za nastavu u pon. 25. travnja 2022. Kako je i naglašeno u samom pdf-u, uvode se neki novi pojmovi koje svakako treba u potpunosti usvojiti, kako ne bi bilo nikakvih problema u normalnom praćenju nastave koja će uslijediti.

NAPOMENA uz najavljeni prvi kolokvij:

Kako je bilo i spomenuto na zadnjem predavanju, prvi kolokvij iz Linearne algebre 2 održat će se u petak 6. svibnja od 16 sati nadalje. Točan termin pisanja i raspored studenata po predavaonicama bit će pravovremeno određeni i oglašeni. Važna je napomena kako će pisanju kolokvija moći pristupiti samo studenti koji su redovito upisali ptredmet LA 2, i koji su DOBILI POZITIVNU OCIJENU iz predmeta Linearna algebra 1.