Dodatak: Svojstveni vektori i rješavanje ODJ

Kako je i bilo najavljeno na zadnjem predavanju, ovdje je priložen pdf-materijal koji pokazuje kako se metode linearne algebre kombiniraju s nekim analitičkim metodama kako bi se dobilo postupak rješavanja tzv. linearnih običnih diferencijalnih jednadžbi (ODJ). Napomena je kako se ova materija neće dalje obrađivati u okviru vježbi iz predmeta Linearna algebra 2, te ista neće ulaziti u sadržaj drugog kolokvija iz predmeta LA2. Ali svakako je preporuka studentima da taj materijal pažljivo pročitaju (i da ga preuzmu s ove mrežne stanice na vlastita računala) jer će njime sigurno naučiti neke stvari koje će im danas-sutra pomoći u bavljenju diferencijalnim jednadžbama.